Từ Khóa: 20 thang 11

Hình ảnh hoa đẹp ngày 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hình ảnh hoa đẹp ngày 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Dành tặng những hình ảnh hoa đẹp 20/11 đến các thầy (cô) giáo thân yêu của các bạn. Những người đã ươm mầm kiến thức cho chúng ta để có những hành trang bước vào đường đời. Ngày 20/11 được gọi là Ngày Nhà Giáo Việt Nam hay Ngày Lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam. Một ngày lễ của ...
Xem Thêm »