Ảnh chế hài hước: Trở thành biểu tượng của FA

Ảnh chế hài hước: Trở thành biểu tượng của FA. Từ khi nào mình đã trở thành biểu tượng của FA thế nhỉ?

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(1)

Nếu cửa hàng mã bị cháy…. thì dưới âm phủ có như thế này không ta? – Hình ảnh chế hài hước.

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(2)

Sáng nay nhận được tin nhắn của gấu như sau: Anh ơi! Em báo cáo cho anh 1 tin buồn là em đã có tin vui – Hình ảnh chế hài hước.

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(3)

Sự thật là bài con bướm xinh đa số chỉ hát được vậy…. Còn lại thì mập mờ không thuộc rõ – Hình ảnh chế hài hước.

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(4)

Có chuyện gì mà trông anh lo lắng thế nhỉ? – Hình ảnh chế hài hước.

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(5)

Càng đọc càng thấy tào lao nhở? Cây làm nên núi được tao chết liền – Hình ảnh chế hài hước.

anh-che-hai-huoc-bieu-tuong-fa-(6)

Từ khi nào. Tao đã trở thành biểu tượng của FA – Hình ảnh chế hài hước.

Nguồn: GocChiaSe360.Com

Xem Thêm: