Hành hạ tên cướp ngân hàng – Truyện Cười Ngắn Hay

Hành hạ tên cướp ngân hàng – Truyện Cười Ngắn Hay

Hành hạ tên cướp ngân hàng - Truyện Cười Ngắn Hay

Một ngân hàng bị cướp 200.000 USD

Giám đốc ngân hàng trả lời với các phóng viên như sau:

– Anh cứ để trên báo là ngân hàng bị mất nửa triệu USD. Để xem thằng ăn cưới đó giải thích với vợ hắn ta như thế nào.

Nguồn: Tổng Hợp Bởi Truyện Cười Ngắn Hay Của GocChiaSe360.Com

Xem Thêm: