Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Bác Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại của người dân Việt Nam chúng ta. Bác là vị Chủ tịch nước đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam, sau khi Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập Việt Nam” vào ngày 2/9/1945. Bác Hồ tên thật đầy đủ là Nguyễn Sinh Cung, có tài liệu để là Nguyễn Sinh Côn và tự là Nguyễn Tất Thành.

Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

Bác sinh ngày 19/5/1890 tại xã Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An và mất ngày 2/9/1969 (hưởng thọ 79 tuổi). Hãy cùng xem những hình ảnh đáng nhớ khó quên về Bác Hồ, một vị lãnh tụ vĩ đại, một người cha của đồng bào Việt Nam này nhé các bạn.

Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại Những hình ảnh đẹp nhất về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

Nguồn: Tổng Hợp Bởi BQT Chuyên Mục Hình Ảnh Cuộc Sống Của GocChiaSe360.Com

Xem Thêm: